Weblog - Jiří Pavlík

Macy, SFX JIB, knihovní služby IS UK

Anurag Acharya - produktový manažer Google Scholar - představil aktuální stav Google Scholar: co se pokrytí týče, v indexu jsou všechny plnotextové databáze kromě Elsevier SD a ACM, z abstraktových a indexových databází je zaindexováno téměř vše (PubMed, ADS,..), indexovány jsou velká centra s otevřeným přístupem - Open Acces. 325 knihoven má u Google Scholar zaregistrovaný OpenURL resolver pro prolinkování z výslednků vyhledávání na plné texty. Pro počítání relevance Google Scholar používá citace - v současné době nerozlišuje, zda citace práci popisuje jako dobrou nebo špatnou. Google nemá žádné plány na zpoplatnění služby ani pro uživatale, ani pro knihovny, ani pro nakladatele, provozovatele databází. 
 
Dalším stěžejním tématem konference byla SOA - Servis Oriented Architecture. V tomto prostředí jsou služby knihoven přistupné jako www služby a koncovým uživatelům jsou prezentovány pomocí portálů. Příspěvky ukázaly, že SOA patří budoucnost, v současné době probíhá upřesňování konceptu a připravují se první implementace. 
 
Hlavním tématem druhého dne konference byl Shibboleth. Shibboleth je protokol, resp. middleware, prostředí, pro autentikaci a webové single-sign-on definovaný v rámci iniciativy Internet2. Peter Brantley z CDL představil základy Shibboleth a součaný stav implementací a budoucí vývoj. Významný krok kupředu bude Shibboleth v2, který bude kompatibilní s protokoly Liberty Alliance - v tuto chvíli konkureční iniciativa vedená Sun zaměřená využítí v komeční sféře.  
 
Ale de Vries z Elsevier promluvil o podpoře Shibboleth u Elsevier, on května 2004 Elsevier podporuje autentikaci pomocí Shibboleth, od února 2005 Elsevier podoruje In Common (US federace Shibboleth).  
 
John Paschaud z LSE a Terry Morrow z JISC představili plány kolem Shibboleth ve Velké Británii. V Británii chystají přechod z proprietáních Athens na standardní Shibboleth během dvou let. Projekt již běží od dubna 2004 a dokončení je plnánováno na březen 2006. JSIC na přechod investuje 3.4 milinonu britských liber, v roce 2006 by 2 miliony současných uživatelů Athens ze 180 univerzit, 500 colleges měli mít možnost využívat on-line zdroje v knihovnách díky autentizaci pomocí Shibboleth. 
 
Arne Sorensen z DEFF promluvil o plánech s Shibboleth v Dánsku. Pro vzdálený přístup k on-line datábázím se v Dánsku nyní používá autentikace podle rozsahu IP adres, EZ Proxy a OpenLDAP. Na roky 2005 a 2006 je plánován přechod na Shibboleth.  
 
Abstrakty a prezentace z většiny přednášek jsou vystaveny - http://seminar.deff.dk/index.php?content=speakers .  

Posted by:

Portál evropské knihovny - http://www.theeuropeanlibrary.org - je hlavním výstupem projektu TEL-ME-MORE. Portál má v jednotné, atraktivní formě zpřístupnit největší poklady evropských národních knihoven. 
 
V portálu je nyní zapojeno 142 kolekcí, 110 přímo prohledatelných přes SRU, 32 prohledatelných na WWW zvlášť. 
 
V rámci portálu je budována vlastní kolekce, do které jsou data sklízena pomocí OAI-PMH. Data jsou indexována Verity engine. V rámci projektu bylo k Verity vytvořeno SRU rozhranní. Pro vytváření portálu není použito žádného redakčního nebo portálového toolkitu. 
 
Databáze se z39.50 rozhraním je možné zpřístupnit přes SRU použitím SRU-z39.50 gateway. Použít lze YAZ gateway nebo gateway vyvinutou v Britské knihovně. Obě jsou volně ke stažení. 
 
V rámci portálu běží vlastní OpenURL resolver.  
 
V rámci vývoje portálu se zvažuje možnost využití lokálních OpenURL resolverů provozovaných v národních knihovnách, zpřístupňění služeb portálu pro integraci do portálů provozovaných národníim knihovnami, uvažuje o sklízení kolecí vybavených pouze WWW rozhraním pomocí Verity crawleru. 

Posted by:

Nová verze SFX JIB oficiálně veřejně běží a její spuštění bude slavnostně oznámeno na konferenci Knihovny současnosti v Seči příští týden. 

Posted by:

Pro snadnou orientaci v knihovních službách informačního systému UK jsme zřídili nový web. Zatím je provizorně na stránkách http://uvt.cuni.cz/KSIS-1.html , jakmile s ním budeme spokojeni, vymyslíme pro něj i doménu. 
 
We bude jednoznačně uživatelsky orientovaný a bude informačně zastřešovat služby provozované ÚVT postavené na knihovních systémech T Series, Aleph, MetaLib, SFX a DigiTool. Last but not least: bude propojen s BI - http://bi.cuni.cz/

Posted by:

Login Information
Username:
Password: