Filmový seminář Univerzity Karlovy

bude pokračovat v pravidelných projekcích i v akademickém roce 2017/2018.

Filmový seminář bude tradičně uvádět nové distribuční filmy a je otevřen pro studenty (případně pracovníky) všech oborů a fakult UK.

Informace o registraci do semináře následuje dále. Projekce probíhají vždy v úterý od 17:30 hod. a od 20:00 hod. v Modré posluchárně, Celetná ul. 20.
V ZS začínají projekce ve 2. - 3. vyučovacím týdnu (a probíhají až do začátku LS). V zimním semestru 2017/2018 je první projekce 17. 10. 2017.
V LS projekce začínají zpravidla ve 2. - 3. výukovém týdnu (a probíhají až do června). V letním semestru 2017/2018 je první projekce 20. 2. 2018.


Organizace představení
Filmového semináře Univerzity Karlovy


Cíl

Vstup na představení Filmového semináře UK (FS) je omezen na členy FS, kteří si předem rezervují místo na projekci v rezervačním systému. Hlavním smyslem rezervací je omezit fronty a nepříjemné čekání před Modrou posluchárnou (Celetná 20, Praha 1). Členem FS se může stát řádný student Univerzity Karlovy, který si předmět zapíše do SISu a registruje se u pracovníků FS. To podobně platí i pro studenty U3V. Členy FS se mohou stát i zaměstnanci Univerzity, kteří se registrují.


Registrace

 1. Zapište si seminář jako předmět v SISu
  (kód předmětu: JJB135 ev. JJB177, počet kreditů: 2).
 2. Ostatní (zaměstnanci, ti, kteří nepotřebují zápočet, ...) si pochopitelně nic nikam nezapisují.
 3. Registrujte se.

Způsob registrace

Pro registraci musíme rozlišit osoby, které si stanovily studijní povinnost (zapsaly si FS - kód předmětu JJB135 ev. JJB177) a osoby, které nepotřebují získat zápočet a kredity...

 1. Osoby se studijní povinností uhradí provozní poplatek podle instrukcí, jež dostaly mailem z FSV (platba v hotovosti před Modrou posluchárnou 20. a 27. 2. 2018 od 16:30 do 19:30). Rovněž si musí přinést svůj ISIC/průkaz studenta.
  Obsluha registračního místa čtečkou čárového kódu sejme kód z průkazu, přijme poplatek a vydá (úvodní) heslo - PIN, který bude v dalším průběhu semestru sloužit při rezervaci místa na jednotlivé projekce semináře.
   
 2. Osoby bez studijní povinnosti (t.j. zaměstnanci UK, účastníci U3V, studenti se zájmem o filmy bez potřeby zápočtu a.j., případně osoby, jež z vážných důvodů nemohou platit převodem podle instrukcí FSV) uhradí provozní poplatek v hlavní pokladně SBZ. Tam obdrží potvrzení (Příjmový doklad) s číslem osoby o úhradě, který následně použijí při registraci do FS před Modrou posluchárnou. Do pokladny si, prosím, přineste průkaz (ISIC/ITIC/Alive/průkaz zaměstnance/průkaz FS)!
  Hlavní pokladna SBZ je umístěna ve 4. patře budovy Ovocný trh 5, Praha 1. Od bufetu v přízemí vyjeďte výtahem do 4. patra, použijte výstup A (pozor, automaticky se otevírá výstup B). Pokladna jsou druhé dveře nalevo. Standardní pokladní hodiny jsou v úterý od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. Mimořádně bude též otevřeno v úterý, kdy běží registrace před Modrou posluchárnou (tedy 20. 2. 2018 a 27. 2. 2018), mezi 14. a 16. hodinou.
  K registraci do semináře si přineste zmíněné potvrzení a průkaz (ISIC/ITIC/Alive/průkaz zaměstnance/průkaz FS). Obsluha registračního místa ověří potvrzení, čtečkou čárového kódu sejme kód z karty a vydá (úvodní) heslo - PIN, který bude v dalším průběhu semestru sloužit při rezervaci místa na jednotlivé projekce semináře.

Při registraci Vám bude sděleno heslo, které budete potřebovat během semestru pro rezervaci místa v sále na jednotlivé projekce. Doporučuje se změnit si toto úvodní heslo na nějaké vlastní. Heslo není možné ze systému získat zpět - když je ztratíte, budete muset požádat obsluhu o vygenerování nového.

Pozdější registrace do semináře bude možná po splnění předchozích podmínek a po dohodě s p. Kolocem (lubomir.koloc@ruk.cuni.cz) podobně, jako tomu bylo v předchozích letech.


Rezervace místa (a změna hesla)

Účastníci si musejí místo na projekci rezervovat. Odkaz na rezervaci najdete na stránce, kde bývá zveřejňován program následující projekce (http://bojar.ruk.cuni.cz/fs/projekce/). Poklepáním na tento odkaz se vám nabídne možnost zadat své "login" (tj. univerzitní číslo osoby) a heslo do FS. Poté se zobrazí menu obsahující položky [filmy], [účet], [logout]

 1. [filmy] Přejete si, aby na vaši adresu byl odeslán e-mail oznamující, že je znám program FS na příští projekci a že je možno si začít rezervovat místa? Přihlaste se do seznamu mailem (pouze v TEXTOVE podobe, nikoli html formátu, zkontrolujte nastavení svého mailového programu!!!) poslaným na adresu fs-subscribe@bojar.ruk.cuni.cz a jako první řádek v těle dopisu napište "subscribe". Na následně došlý mail zareagujte, server se pokusí přidat do konference mailovou adresu, z níž mu byl požadavek zaslán. Ze seznamu se odhlásíte obdobně, pouze se mail s požadavkem posílá na adresu fs-unsubscribe@bojar.ruk.cuni.cz a jako první řádek v těle dopisu napište "unsubscribe".

 2.  
 3. [účet]

 4.  
 5. [logout]

Vstup do sálu

 1. Na projekci přicházejte s průkazem studenta s fakultním kuponem (zaměstnanci s průkazem zaměstnance či průkazem FS), který je opatřen čipem a čárovým kódem. Systém u dveří přečte informaci z Vaší karty a ověří, že máte platnou rezervaci. Pokud systém řekne, že místo rezervováno nemáte a jste registrovanými členy FS, nebudete vpuštěni do sálu (vpuštěni budete pouze v případě, že rezervací bude méně, než je kapacita sálu). Studenti bez registrace nemají nárok na vstup na projekci.
 2. Zdůrazňujeme, že JEDNA REGISTRACE = JEDNO MÍSTO na některé projekci určitého filmu. (Násobné rezervace na 17:30 a 20:00 mohou být zrušeny!!! Při opakované násobné rezervaci bude účet zablokován.) Účastník semináře, který si zarezervoval místo, ale ví, že se na projekci nemůže nebo nechce dostavit, by měl v duchu kolegiality zrušit svou rezervaci, aby neblokoval místa ostatním zájemcům. (Při opakovaném nevyužití rezervace bude účet zablokován.) Zaregistrovaná karta studenta s rezervací je nepřenosná, předávání karty je nepřípustné a vede k zablokování účtu.

Posílání recenzí

K získání zápočtu je třeba napsat recenzi podle tohoto návodu:
 1. Recenzovat je možné pouze filmy uvedené v příslušném semestru ve Filmovém semináři.
 2. Minimální rozsah jsou 2 normostrany, recenze musí obsahovat základní filmografické údaje.
 3. Hotovou recenzi odešlete po ukončení semestru (tj. na začátku příslušného zkouškového období) na následující adresu: recenzefs@certik.ruk.cuni.cz ve formátu název souboru: Příjmení_Jméno_Názevfilmu.doc (docx, odt). Pouze recenze odeslané v tomto formátu budou vyhodnoceny.
 4. Udělování zápočtů končí začátkem dalšího semestru.